Transplantace tkání

Transplantace tkání je v České republice mnoho let standardní součástí vysoce kvalitní léčebné péče, ale ne vždy je k dispozici dostatek vhodných tkáňových transplantátů. Zvláště srdečních chlopní, stern a některých typů šlach je méně, než by pacienti potřebovali, což způsobuje, že pacienti jsou nuceni snášet svou situaci déle než je nutné.

Národní centrum tkání a buněk je unikátním tkáňovým zařízením s komplexním zajištěním celé problematiky v oblasti transplantací tkání. Odborné týmy odeberou a zpracují tkáně, které jsou následně uchovávány dle evropských standardů pro transplantaci. V případě, že požadovaná tkáň není aktuálně k dispozici v NCTB, ve spolupráci s našimi dárcovskými centry uděláme maximum pro dodání transplantátu pacientovi v co nejkratší době.

Naším cílem do budoucna je schopnost dodat potřebný transplantát všem pacientům do čtyř týdnů. Z tohoto důvodu je neustále rozšiřován počet dárcovských center.

surgery, hospital, doctor

NCTB připravuje pro transplantační centra tyto tkáňové transplantáty:

Rohovka

Transplantace rohovky je poslední možností léčby zraku pacientů s postiženou nebo poškozenou rohovkou. Míra úspěšnosti je velice vysoká a mnoha pacientům se zrak zcela vrátí. Při keratoplastice je celá rohovka nahrazena rohovkou dárce.

Amniová membrána

Transplantáty z amniové membrány (tenká membrána na vnitřní straně placenty směrem k dítěti) jsou používány převážně k léčbě povrchových zranění oční spojivky a rohovky. Mohou být také použity k léčbě popálenin kůže nebo chronických ran, které se objevují například u diabetické nohy.

Kožní transplantát

Transplantace kůže je vůbec nejčastějším typem transplantace. Lze ji použít při léčbě popálenin, ztrátových poranění, ale i při radikálním odstraňování kožních nádorů. Alotransplantace je nejlepší dočasný biologický kryt otevřených ran, zejména při léčbě rozsáhlých popálenin – snižuje ztráty tekutin, bílkovin a elektrolytů z rány, podporuje regeneraci epitelu.

Muskuloskeletální tkáně

Závažné kostní defekty způsobené nemocí nebo nehodou mohou být vyléčeny pouze traumatologickou nebo ortopedickou operací, kdy je precizně aplikován kostní štěp. Kostní štěpy pocházejí jak od žijících dárců (např. hlavice femuru po totální endoprotéze kyčle), tak od zemřelých osob.

Sternum

V případě devastace a nestability hrudní stěny, obtížně řešitelné klasickými postupy AO osteosyntézy, se dle našich dosavadních zkušeností jeví transplantace alogenního kostního štěpu jako nadějná metoda řešení, která je snadno aplikovatelná, s příznivým funkčním a kosmetickým efektem.

Počet transplantátů, které jsme doposud dodali pacientům:

0
tkáňových a kostních štěpů od roku 2009 do současnosti

Přehled tkáňových transplantátů

Národní centrum tkání a buněk má nově k dispozici Přehled standardně připravovaných tkáňových transplantátů. Naši odborníci jsou schopni po domluvě připravit i tkáňové transplantáty, které tento Přehled neobsahuje a připravit transplantát tzv. na míru požadavkům pro konkrétního pacienta. Toto vyžadují především onkologicky nemocní pacienti.

Zašlete požadavek pro transplantaci

Zaregistrujte poptávku pro své pacienty na transplantaci rohovky, muskuloskeletální nebo placentární tkáň či sternum.

Staňte se jedním z Dárcovských či Transplantačních center

Ať už jako dárcovská nemocnice, tkáňová banka nebo transplantační centrum – všichni účastníci mají ze spolupráce v síti prospěch. Především pak pacienti.