Rubriky
Média

Radioporadna: V léčbě jakých onemocnění se využívá pupečníková krev a placenta?

O léčbě nehojících se ran, regenerativní medicíně a perinatálních tkáních hovořila v radioporadně Českého rozhlasu Mgr. Iveta Minaříková.


Celou radioporadnu s Mgr. Ivetou Minaříkovou si můžete poslechnout v audioarchivu Českého rozhlasu:


Rubriky
Zprávy

MUDr. Gabriel Pallay v Brně přednášel o významu pupečníkové krve a tkáně pupečníku

Národní centrum tkání a buněk (NCTB) bylo na této významné akci zastoupeno příspěvkem „Je archivace pupečníkové krve, pupečníku a placenty smysluplná?„, který v pátek 8. 6. 2018 v rámci bloku přednášek s názvem „Reprodukční medicína“ v zastoupení NCTB přednesl MUDr. Gabriel Pallay, CSc. Po stručném představení biologických vlastností perinatálních tkání následovala část věnovaná jejich reálnému klinickému využití v rámci regenerativní medicíny. V rámci objektivity zaznělo upozornění na rostoucí zájem o využívání kmenových buněk získávaných z dospělého lidského organizmu (např. kmenové buňky z periferní krve, nebo indukované pluripotentní buňky). Zároveň ale byla zdůrazněná původní čistota genetické informace kmenových buněk (neovlivněná epigenetickými vlivy, např. methylací bazí DNA), která je v kmenových buňkách dospělého člověka opětovně nedosažitelná.

„Hlavními důvody bankování perinatálních tkání jsou jednak vysoké koncentrace mezenchymálních kmenových buněk využitelné pro regeneraci tkání mesodermálního původu a zároveň i fakt, že jejich genetické informace mají původní novorozeneckou tedy ještě epigeneticky nepozměněnou kvalitu. Takového stavu nelze dosáhnout žádnou laboratorní úpravou buněk odebraných z dospělého lidského organismu,“ vysvětlil MUDr. Pallay v rámci přednášky.

Perinatální tkáně jsou v současnosti ještě stále povětšinou likvidovány jako biologický odpad. Moderní medicinské technologie a metody nám ale nabízí stále nové možnosti jejich využití. Navíc, perinatální tkáně jsou nevyčerpatelným zdrojem – pokud bude existovat lidstvo budou existovat i perinatální tkáně. Klíčovým bodem je uvědomit si to ve chvíli porodu – je to situace, která je v životě každého člověka neopakovatelná.

Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP vnímá možnost využití perinatálních tkání jako perspektivní a právě proto doporučuje o této metodě těhotné informovat. V tomto je role gynekologů a porodníků nezastupitelná.

Rubriky
Zprávy

Chcete vidět zamraženou pupečníkovou krev? Navštivte laboratoře v Brně v našem centru

Paní Elmas Amet s manželem kontaktovali informační linku společnosti, protože měli zájem o prohlídku laboratoří. Měli možnost vidět nejen zamraženou pupečníkovou krev, ale i prostory na zpracování pupečníkové krve a tkáně pupečníku. Prohlídka zavedla manžele také do naší kryobanky, kde viděli, jak vypadá zamražená pupečníková krev a tkáň pupečníku, podívali se také kde se vyrábí přípravky z placenty a navštívili laboratoř kontroly kvality.

„Netušila jsem, že v Brně už probíhá vývoj léků z tkáně pupečníku. Tato metoda mě velice zaujala, stejně jako následné stávající výzkum, který slibuje do budoucna velké možnosti“, prozradila paní Amet při diskuzi o možném budoucím využití pupečníkové krve a tkáně.

Zájemci o prohlídku laboratoří s prezentací mohou volat naši infolinku: 800 682 522

Rubriky
Zprávy

Národní centrum tkání a buněk se stalo partnerem Světového dne těhotenství

V Brně vznikl v roce 2015 nový svátek – Světový den těhotenství. Autoři nápadu, Majka a Michal Staňkovi, upozorňují na často opomíjený význam těhotenství jako nejdůležitějšího období v životě člověka: „Bez těhotenství by tu nebyl nikdo z nás.“

Festival se uskutečnil v brněnském Olympia centru Modřice v pondělí 7. 5. 2018. Jeho součástí byl i workshop Národního centra tkání a buněk, kde se nastávající maminky dozvěděly vše důležité o perinatálních tkáních a buňkách.

Hlavní cenou ve festivalové tombole byla hodnotná cena, kterou věnoval Nadační fond regenerativní medicíny. Šlo o odběr a uchování pupečníkové krve a tkáně pupečníku od Národního centra tkání a buněk. „Těší nás, že umožníme budoucí mamince uchování pupečníkové krve a tkáně. Regenerativní medicína se pomalu, ale jistě stává součástí medicínských postupů,“ prozradila produktová manažerka Zuzana Šalomounová z Národního centra tkání a buněk.