Rubriky
Zprávy

Mezinárodní konference Cord Blood Connect v Miami vzdala hold průkopnicím v transplantacích pupečníkové krve

Mezinárodní konference Cord Blood Connect v Miami vzdala hold dvěma nejdůležitějším ženám, které se zasloužily o první transplantaci pupečníkové krve, tedy hematopoetických kmenových buněk pro pacienta s poruchou krvetvorby. Od této transplantace letos uběhlo již 30 let.

***
Eliane Gluckman, MD, PhD, členka Americké hematologické společnosti, významná osobnost v transplantacích pupečníkové krve. Uskutečnila první úspěšnou transplantaci a spolu s kolegou Halem Broxmeyerem úspěšně ukázala, že pupečníková krev může být použita jako zdroj hematopoetických kmenových buněk. Je zakládající členkou a bývalou předsedkyní Evropské skupiny transplantací kostní dřeně (European Group of Bone Marrow Transplantation). Je zakladatelkou a současnou prezidentkou EUROCORD, klinické výzkumné skupiny zaměřené na studii transplantace pupečníkové krve a inovativní terapie jak maligních, tak ne-maligních onemocnění. Výzkum Dr. Gluckman se nadále zaměřuje na transplantaci pupečníkové krve a vrozené selhání kostní dřeně.

Více: http://www.hematology.org/About/History/Legends/2062.aspx

Joanne Kurtzberg, Duke University – specialistka na transplantace kmenových buněk pupečníkové krve u dětí. Byla součástí týmu, který poprvé uskutečnil úspěšnou transplantaci pupečníkové krve. Více: https://www.dukehealth.org/find-doctors-physicians/joanne-kurtzberg-md

Popis k foto: Michal Zahradníček, zakladatel PrimeCell a Národního Centra Tkání a Buněk s Eliane Gluckman (vlevo) a s Joanne Kurtzberg (vpravo)

Rubriky
Zprávy

Letos uplyne již 30 let od první úspěšné transplantace pupečníkové krve

Celosvětově byla provedena transplantace pupečníkové krve už více než 30 tis. pacientům

Před 30 lety byl do pařížské nemocnice Saint-Louis přijat Matthew Farrow, 5 letý chlapec s vrozeným selháním kostní dřeně – Fanconiho anémií. Po letech výzkumů a příprav bylo vše připraveno k historicky první transplantaci pupečníkové krve. Ještě před porodem, který proběhl v únoru 1988 v USA, Marilyn Pollack ověřila, že sestra pacienta bude vhodným dárcem, a Hal Broxmeyer, americký vědec, vyvinul techniku odběru, zamrazení a uchovávání pupečníkové krve. Francouzský tým pod vedením Eliane Gluckman rozpracoval přesný postup pro léčbu včetně transplantace pupečníkové krve.

Přes řadu komplikací, které by vydaly na celou knihu, se pupečníkovou krev podařilo úspěšně přepravit do Evropy, kde byla 8. října 1988 podána pacientovi. Během dalších týdnů došlo k obnově krvetvorby a vymizení nemoci. První transplantace pupečníkové krve byla obrovským úspěchem moderní medíny, který by bez intenzivní spolupráce mezinárodního týmu nebyl možný. Od tohoto historického okamžiku bylo celosvětově provedeno více než 30 tisíc transplantací pupečníkové krve.

Výzkum zaměřený na využití pupečníkové krve a dalších prenatálních tkání či buněk (placenty, pupečníku, plodových obalů) se za 30 let dramaticky rozvinul a vedle onemocnění krvetvorby se zaměřuje především na oblast neurologie, imunologie a regenerativní medicíny. V současnosti je aktivních přibližně 200 klinických studií, které využívají buňky získané z pupečníkové krve a dalších prenatálních tkání. Významné úspěchy se daří dosahovat například při použití vlastní pupečníkové krve při léčbě autismu a dětské mozkové obrny.

Matthew Farrow se díky transplantaci pupečníkové krve uzdravil, žije plnohodnotný život a spolu se svou manželkou vychovává syna.

Rozhovor s Mattem Farrowem na stránkách nadace Parents Guide to Cord Blood.