Síť partnerů pro tkáňové dárcovství a transplantace tkání

Věnujeme mimořádné úsilí tomu, abychom zvyšovali povědomí obyvatelstva, lékařů a dalšího zdravotnického personálu o potřebnosti darování tkání v ČR. Od okamžiku založení v roce 2009 jsme vytvořili nejrozsáhlejší síť pro medicínu tkáňových transplantátů v ČR.

V naší síti partnerů vytváříme co nejlepší podmínky pro darování a zpracování tkání. Zaměstnanci smluvních partnerů a našeho tkáňové banky pracují v úzké kooperaci. Naše nejmodernější tkáňové zařízení zpracovává tkáně v GMP kvalitě.

network, rectangle, rings

Národní centrum tkání a buněk je spojovacím článkem mezi dárcovskými nemocnicemi a transplantačními centry. Díky inventarizační databázi uchovaných tkání ve tkáňové bance, je registrace i výdej k transplantaci snadno přístupný prakticky pro každého lékaře v České republice.