Rubriky
Zprávy

Seminář Perinatální tkáně a buňky, současné a potenciální využití

Národní centrum tkání a buněk ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou FNO a LF OU pořádá seminář pro lékaře a porodní asistentky.

Seminář na téma Perinatální tkáně a buňky, současné a potenciální využitíse bude konat ve čtvrtek 18. 4. 2019 od 13 do 14.30 hodin v Biomedicínském centru 4Medical Innovations (areál FN Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11, 708 00 Ostrava-Poruba).

Program:

  • Zahájení – Ing. Michal Zahradníček, MBA – předseda DR PrimeCell Bioscience a doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc., přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky FN Ostrava a LF OU, odborný garant postgraduálního vzdělávání
  • Perinatální tkáně a buňky, jejich potenciál a možnosti využití – MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D., zástupce přednosty pro vědu a vzdělávání, Klinika hematoonkologie, FN Ostrava a LF OU
  • Diskuse
  • Prohlídka Biomedicínského centra 4Medical Innovations
  • Závěrečné slovo
  • Občerstvení a neformální diskuse

 

Přednáška se bude věnovat následujícím tématům:
1)    unikátní vlastnosti perinatálních tkání a buněk,
2)    současné standardní využití perinatálních tkání a buněk,
3)    výsledky výzkumu v oblasti využití perinatálních tkání a buněk,
4)    potenciál perinatálních tkání a buněk pro moderní buněčné terapie.

Účast, prosíme, potvrďte do 16. dubna 2019 u Mgr. Markéty Omachtové, MBA, vrchní sestry Gynekologicko-porodnické kliniky FNO.

Pozvánka ke stažení