Rubriky
Média

Pupečníková krev pomáhá analyzovat zdravotní stav pacienta už i v ČR

Vědci z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR sledují a vzájemně porovnávají kvalitu ovzduší v Karviné a Českých Budějovicích a zjišťují, jaký má vzduch zamořený prachem vliv na zdraví matek a novorozenců.

V laboratořích byly dohromady zanalyzovány vzorky moči od více než tří set dětí a matek.  Ukázalo se, že pokud byla v moči větší koncentrace metabolitů rakovinotvorných uhlovodíků, což odpovídá větší zátěži z ovzduší, novorozenci byli menší.

Smog navíc ovlivňuje geny novorozenců. Jejich aktivita byla zkoumána na vzorcích pupečníkové krve. Při porovnání aktivity všech genů v buňkách u vzorků pupečníkové krve karvinských novorozenců oproti budějovickým, lze pozorovat pár desítek až stovek genů, které mají u obou skupin jinou aktivitu.

Celý článek na Aktuálně.cz