Rubriky
Zprávy

První mezinárodní setkání lékařů aplikujících Amnioderm

Nová kvalita v léčbě nehojících se ran – lékaři prezentovali své úspěchy.

Dvoudenní setkání (22. a 23. března 2018) lékařů aplikujících produkt AmnioDerm® s mezinárodní účastí se uskutečnilo ve Slovenské Sliači. Součástí programu bylo podrobné představení produktu, problematika amniové membrány, světové poznatky, zkušenosti a výsledky studií, informace o produktu a specifikace produktu, jeho indikace a využití.

V druhém bloku lékaři prezentovali svoje zkušenosti s aplikací včetně kazuistik. Všichni lékaři se shodli na nezastupitelné úloze AmnioDermu® v léčbě chronických ran. Vynikající zkušenosti prezentovali i u pacientů u kterých se dlouhodobě nedařilo ránu léčit. Rovněž byla představena pozice AmnioDerm® v komplexním wound managementu s akutní termickou a netermickou ztrátou kožního krytu.  V následující části setkání byly lékařům prezentovány odborné materiály pro lékaře a také pro pacienty trpící nehojícími se ranami.

V rámci odborné diskuze se podařilo definovat způsob a nastavení správné komunikace s pacienty tak, aby se co možná nejvíce pacientů dozvědělo  o nové možnosti podpory léčby nehojících se ran. Z diskuze vyplynuly podnětné připomínky k provozu Aplikačních center, stejně jako potřeba úpravy guidelines pro hojení ran v budoucnosti.

Setkání a výměna zkušeností tvoří nezastupitelnou součást cesty produktu od výzkumu a výroby až k pacientovi a ukazuje na  nezbytnost pravidelného setkávání na této úrovni. Příští setkání se uskuteční na podzim. O termínu budeme informovat na stránkách www.biohealingeurope.eu.