Přehled tkáňových transplantátů

Oftalmologie

Amniová membrána – lyofiliozovaná

Amniová membrána – mražená

Ortopedie, traumatologie, spondylochirurgie, rekonstrukční chirurgie

Kortikospongiózní štěpy

Talus
Calcaneus
Trochanter
Patella
Kondyl tibie distální
Kondyl tibie proximální
Kondyl femuru
Hlavice femuru
Hlavice humeru
Kortikospongióza drcená lyofilizovaná
Spongióza drcená lyofilizovaná

Bi-kortikální kostní blok

Tri-kortikální kostní blok

Osteoartikulární štěp

Osteochondrální štěp
Acetabulum

Svalové šlachy

Tibialis posterior
Tiabalis anterior
Peroneus longus
Semitendinosus
Gracilis

Achillova šlacha
Meniskus
Ligamentum patellae

Fascia lata – lyofilizovaná
Fascia lata – mražená

Kardiochirurgie

Diabetologie a cévní chirurgie