Neziskový princip Národního centra tkání a buněk

Národní centrum tkání a buněk vzniklo díky odhodlanosti a úsilí specialistů v oblasti tkáňových transplantátů ve Fakultní nemocnici Brno. Díky nim a rovněž i několika altruisticky smýšlejícím jedincům, došlo k výstavbě jedinečných laboratoří, které splňují nezbytné legislativní požadavky pro zpracování tkáňových transplantátů, a které tak mohou zpracovávat tkáně v systému GMP. Veškerá výroba probíhá podle platné legislativy České republiky a Evropské unie.

Dle Důvodové zprávy Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 4. května 2009, která je přílohou usnesení Vlády České republiky č. 617, má Národní centrum tkání a buněk zajistit soběstačnost tkáňových transplantátů pro potřeby České republiky v léčbě obyvatelstva a současně má usilovat o inovativnost transplantátů v dalších letech. Laboratoře Národního centra tkání a buněk jsou svojí vybaveností a rozsahem nabízených služeb jedním z předních a nejšpičkovějších pracovišť tohoto druhu na světě. Národní centrum tkání a buněk funguje na non-profit bázi.

Národní centrum tkání a buněk disponuje statutem zdravotnického a tkáňového zařízení

V Národním centru tkání a buněk jsme přesvědčeni, že využití darovaných tkání je v mnoha případech nejpřirozenějším způsobem léčby a zachování kvality života.

Systém managementu kvality – ISO 9001

Národní centrum tkání a buněk je držitelem certifikátu ISO 9001.

Rozhodnutí o povolení tkáňového zařízení (SÚKL)

Informace pro akcionáře