• Kortikospongiózní štěp, kortikální štěp zmrazený, alogenní
  • Kortikospongiózní štěp s chrupavkou (osteochondrální štěp) zmrazený, alogenní
  • Chrupavka, meniskus, acetabulum, humerus, talus, calcaneus zmrazený, alogenní
  • Speciální štěpy zmrazené (dle specifikací chirurga), alogenní
  • Vazivové štěpy – ligamentum patellae (zmrazené), alogenní
  • Achillova šlacha (zmrazené), alogenní
  • Fasciální štěpy – fascia lata (zmrazená), alogenní
  • Šlachy m. tibialis anterior a posterior (zmrazená), alogenní
  • Spongióza lyofilizovaná drcená, alogenní
  • Kortikospongióza lyofilizovaná drcená, alogenní

Kryoprezervace tkáně příštítných tělísek je moderním způsobem léčby sekundární a terciární hyperparathyreosy (nadprodukce parathormonu). Vhodnost kryoprezervace tkáně příštítných tělísek indikuje lékař s ohledem na zdravotní stav pacienta. Věková hranice pro kryoprezervaci tkáně příštítných tělísek nejí stanovena. Dobu vhodnou k implantaci kryoprezervované tkáně PT pacientovi stanoví lékař na základě jeho zdravotního stavu.

příprava sterna pro transplantace (po sternotomiích)