Dárcovství tkání

Již více než 100 let přispívají transplantace tkání k úspěšné léčbě mnoha onemocnění a úrazů. Tisícím pacientů jsme za 10 let své činnosti zásadně zlepšili kvalitu života. Příjemci tkání se mohou znovu radovat z plnohodnotného společenského života a bez omezení pracovat. V některých případech se podařilo díky transplantaci tkáně také zachránit lidský život.

V Národním centru tkání a buněk jsme přesvědčeni, že využití darovaných tkání je v mnoha případech nejpřirozenějším způsobem léčby a zachování kvality života.

Bez dárcovství by nebylo možné uskutečnit žádné transplantace!

Co je možné darovat pro účely transplantace?

Kosti, chrupavka, šlachy, vazy a kůže (muskuloskeletální tkáň)

Kosti a chrupavky pocházejí jak od žijících dárců (např. hlavice femuru po totální endoprotéze kyčelního kloubu), tak od zemřelých dárců. Speciálně vyškolený personál odstraňuje tubulární kosti končetin, kyčelní hřeben, žeberní chrupavky, ale také celé klouby. Jako součást posmrtného dárcovství tkáně lze také darovat šlachy, vazy a kůži.

Oční tkáň (rohovka)

Rohovka je nejčastěji darovanou tkání, protože, na rozdíl od orgánů, nejsou tkáně prokrveny. Podobně jako u orgánů, jsou oční tkáně vysoce žádané lékaři.

Placenta

Placenta je tenká vnitřní membrána mateřského plodového vaku. Předpokladem pro darování je porod císařským řezem a explicitní souhlas matky, tzv. informovaný souhlas.

Jak funguje darování tkáně?

Kardiovaskulární smrt nebo nevratná ztráta funkce mozku. Smrt musí být stanovena podle pravidel, která odpovídají nejnovějšímu stavu lékařské vědy. Na rozdíl od dárcovství orgánů lze tkáň darovat i po srdeční smrti, protože není zásobována krví jako orgány.

Komplexní screening lékařských záznamů prostřednictvím rozhovorů s lékaři k identifikaci absolutních kontraindikací.
U každého dárcovství tkáně je důležitá pietní obnova těla. Po darování mají příbuzní vždy možnost se důstojně rozloučit. Rozložení a provádění náboženských rituálů je možné bez omezení.
Zaměstnanci a specialisté na tkáně v NCTB odborně zabalí darovanou tkáň podle příslušných standardů. Zajišťují okamžitý transport do tkáňové banky. Tam se tkáň zpracuje a následně uloží až do okamžiku transplantace v některé ze stovek nemocnic.

Co se děje v tkáňové bance?

Odebrané tkáně nejsou okamžitě transplantovány, což je zásadní rozdíl oproti dárcovství orgánů. ale jsou z nemocnice, tzv. Smluvního místa činnosti, či Tkáňového zařízení, transportovány do tkáňové banky.

Tkáňová zařízení musí mít k této činnosti povolení od příslušného státního regulačního orgánu (SÚKL). SÚKL provádí audit všech opatření v tkáňové bance obvykle každé dva roky.  Tato přísná regulace chrání kvalitu a bezpečnost dárcovství tkání a tím i příjemce transplantátu. Každý dar tkáně je plně dokumentován a dohledatelný (SEC kód) od odběru, zpracování a následnou transplantací žijícímu příjemci, což je zabezpečeno evropskou legislativou.

Po specializovaném odběru je tkáň transportována do tkáňové banky.

Zaměstnanci NCTB připravují darovanou tkáň k transplantaci různými metodami. Tento krok se nazývá zpracování.

Speciálně schválené laboratoře testují jak krev, tak tkáň dárce pomocí serologických a mikrobiologických testů na veškeré choroby, které jsou kontraindikací pro darování. Až po přísné kontrole a všech negativních testech, může být transplantát uvolněn k transplantaci.

V závislosti na typu tkáně a naplnění podmínek příslušné legislativy jsou přípravky skladovány v tkáňové bance po různá časová období. Například doba skladování rohovek je 14 dnů, kostní tkáň lze uchovat až pět let.