Dárcovská centra

Seznam odběrových zařízení NCTB

Opatřovaní kostní tkáně (hlavice kosti stehenní) od žijicího dárce pro alogenní použití nebo výrobu léčivého přípravku:

Opatřování amniové membrány od žijícího dárce pro alogení použití:

Seznam smluvních míst činnosti - místa pro opatřování tkání od zemřelých dárců: