Rubriky
Zprávy

Čestné uznání Inženýrské akademie ČR za výsledky v R&D

Dne 21. listopadu bylo slavnostně uděleno čestné uznání Inženýrské akademie České republiky projektu TAČR TA04011345 s názvem „Cévní protézy o malém průměru osídlované endotelovými a kmenovými buňkami kostní dřeně v bioreaktoru“. Cílem projektu, jehož hlavním řešitelem bylo Národní centrum tkání a buněk, byl vývoj antitrombogenních biologických cévních náhrad na bázi decelularizovaných nosičů osídlených endotelovými a kmenovými buňkami. Tento projekt byl realizován ve spolupráci s Fyziologickým ústavem AV ČR a Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT. Na tento skvělý počin úspěšně navazuje náš další projekt, který řešíme ve spolupráci s Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM). Velké poděkování za dosažený výsledek a za ocenění patří celému týmu, který se za naše společnosti na projektu podílel. Jmenovitě jde zejména o Dr. Hrůzovou, Dr. Kořístka, I. Vidrmertovou, Ing. Koškovou a Ing. Koukalovou.